قابل اعتماد در دبی به طور رسمی افتتاح شد

September 21, 2018

آخرین اخبار شرکت قابل اعتماد در دبی به طور رسمی افتتاح شد

قابل اعتماد در دبی به طور رسمی افتتاح شد

یک سال پس از شروع پروژه در دبی و موفقیت آمیز پروژه ، شرکت موسوم به "ماشین آلات و فن آوری های قابل اطمینان FZC" به طور رسمی در سال 2018 افتتاح شد. این شرکت در منطقه آزاد شارجه در امارات متحده عربی واقع شده است.

دفتر توبا که کانال های تجاری را توسعه می داد ، ارتباط با یکدیگر را تقویت می کرد و کار ما را به سرعت و کارآمد انجام می داد. این تازه شروع شده است ، ادامه یابد ......